Další akce

I tato stránka bude jednou třeba vypadat k světu :-). Měly by zde být odkazy na věci minulé. které byly plně, částečně a nebo vůbec podporovány naší cestovní kanceláří

Pro příklad bychom uvedli:
Konečně  Vysoké Tatry 2005 (8.5. 2006)
Žďárské vrchy 2005
Nízké Tatry 2004