Rude animals 2
Canadian Rockie mountains

Drzá zviřátka 2
Kanadské Skalisté hory

Few years ago, I found out what the real attitude of animals at South African safari is (see True face of Safari). .. It's been just few days when I returned form Canadien Rockies and I would say that American-continent animals are even worse... They not only hiding and showing their ... .. "true faces"..but they also laughing at people..and moreover some of them try to tame the tourists. I know it seems to be ridiculous ..malicious animals.. but I really have that feeling now... and since I haven't met a Grizlly bear..I don't know it might even eat the people..or whatever...

To support my feelings, I'm gonna show here pictures I took in Banff and Jasper national parks this early September (2010). ;-)

Click to see a photoalbum

Před pár lety jsem byl svědkem toho, jak drze se chovala zvířata v jihoafrické safari (viz Stkutečná tvář safari). Po nedávné návštěvě Skalistých hor jsem nabyl dojmu, že fauna na americkém kontinentu je ještě horší. Zdejší zvířata nejenže se schovávají, či na člověka vystrkují ....."pravou tvář", ale navíc se člověku vysmívají. Nekteré druhy se dokoce snaží turisty "ochočit". Já vím, že to zní směšně, vžyť to jsou jen zviřátka, že jo, ale to co jsem viděl mě utvrzuje v mých domněnkách. A to jsem prosím neviděl medvěda Grizzly, ten by snad člověka chtěl i sežrat nebo co.

Pro podložení svých domněnek přikládám fotografie z národnách parků Banff a Jasper, které jsem nafotil teď v září (2010). ;-)