Last update August, 26th, 2005;

   

Vážení a milí návštěvníci těchto stránek.
Akce Velikonocééé 2005 úspěšně proběhla a jak se možná dalo předpokládat Toulavý medvěd nás chtěl překvapit a k naší radosti mírně poupravil původně oznámený plán trasy, takže z nudné cesty za Babičkou a Barunkou se nakonec vyklubala celkem povedená taškařice inspirovaná Allanem Marshallem. No a vzhledem k tomu, že se nikdo neutopil, může OV konstatovat, že CK Toulavý medvěd naplánoval akci vskutku výborně. Podle průběhu be se dokonce zdálo, že to vůbec naplánováno nebylo, že tak detailně propracovaný plán nelze připravit, ale nenechme se mýlit vážení, nepodceňujme CK.


FOTKY

Nejvíce Vás asi budou zajímat fotky, že? Proto vězte, že tady naleznete fotky od Péti Fulky, ty jsou ovše veliké pouze 640x480 (OV nedisponuje velkým místem na disku). Další kolekce fotek se už je také přístupná (opět náhled 640x480). Na dalších fotkách pracujeme. Buďte proto prosím trpěliví. A samozřejmě bude časem opět kolovat CD s fotkami v plném rozlišení.


Informace o organizaci výletu zde.

Přidáno pár poznámek o povýletním programu (nezapomeňte si prosím přezůvky a strojení do tělocvičny)

Nedělní program již má jasnější obrysy. Žranice bude, jen se neví kde. Zatím se o místo konání přou PR (Public Relations) a HR (Human Resources) sekce.. vypadá to, že si vyškrábou oči :-) (a Toulavý medvěd mlčí). O souboji budeme dále informovat. Dále by se v případě zájmu mohly promítat diapozitivy z placaté země a ještě tady.


V Dlouhoňovicích, 19. dne měsíce února, roku MMV po Kristu

 

Vážené a drahé, vážení a drazí,

 

je mou milou povinností, ba přímo je mi VELIKOU CTÍ, Vám všem oznámiti, že to s námi ten rok zajímavě skoulel a probudil tak organizační výbor ze zimního spánku. Než si ovšem předsednictvo OV řádně vymetlo ospalky z očí, utekl mu mocenský převrat v čínském kalendáři (Opice je mrtvá! Ať žije kohout!), a tak jako obvykle první velkou akcí v tomto půlkulatém roce (Juliánského kalendáře) budou nakonec oslavy Velikonoc.

S velkým zadostiučiněním OV shledává, že pohanské tradice, ke kterým velikonoční výlet bezesporu patří, dokáží přestát i tak drastické změny jako vstup naší malé zemičky do EU, vtrhnutí Standy do Kramářovy vily a brouka Špidlíka do komisariátu EU,  či vyloučení Járy Cimrmana ze soutěže Největší Čech. Naše tradice dokonce přečkala i pohromy celosvětového významu; Džordž džunior tu bude strašit další 4 roky, tsunami se převalila přes jižní pobřeží Asie těsně následována narozením jednomiliardtého třístého miliontého občánka Číny, nositel Nobelovy ceny za mír Jásir nám odešel do věčných lovišť, US dolar se dal na sjezdové lyžování, ale hlavně se nám rozsypala NHL, což my tady v Evropě velice těžce neseme. Tento velice stručný výčet událostí posledního roku Vám, mílí přátelé, má ukázat jak jste Vy (a my z OV taky) odolní. Vždyť hlavně díky Vám (a OV taky) můžeme již letos slavit s velkou pravděpodobností 10. výročí „velikonočního výletování“. Jak již bylo naznačováno v minulých letech, tato tradice má tak hluboké kořeny, že nikdo přesně neví, kdy vlastně začala. Abychom zabránili případnému schizmatu a schizofrenii OV, či dokonce krvavým střetům mezi samotnými účastníky, OV se rozhodl oficiálně STANOVIT počátek této tradice na roky 1995 až 1997. Díky tomuto včasnému a správnému zásahu OV budeme v následujících dvou letech slavit desetileté výročí založení naší tradice.

Po zkušenostech s loňským, vcelku hladkým průběhem jsme se rozhodli, že i letos probudíme Toulavého medvěda ze zimního spánku a pokusíme se jím zaštítit organizační část celé akce. Práce to byla náročná. Po dlouhém podkuřování se nám ho nakonec povedlo z pelechu vykouřit a ještě zkouřeného a hodně malátného jsme ho donutili k podpisu smlouvy. ANO, i letos bude CK Toulavý medvěd celou akci organizovat (viz zde). 

Nyní k samotnému výletu:

Jelikož i členové OV stárnou a nechtějí se pouštět do žádných extrémních akcí, i letos bude výlet spíše odpočinkovou akcí.

Asi už se nemůžete dočkat, kam nás medvěd zavede, proto vězte, že letos půjdeme navštívit babičku. Ale nebude to jen taková obyčejná babička, bude to přímo BABIČKA – Šťastná to žena. Ano, mluvíme o Babičce Boženy Němcové, kterou navštívíme během toulky po okolí Ratibořic.

Výchozím stanovištěm pro nás bude město položené v Úpsko-metujské tabuli, jehož kořeny sahající až do 13. století. Tím městem je Česká Skalice, dříve též Česká Skalice nad Úpou, nebo prostě jen Skalice. Z tohoto města, v jehož blízkosti mimo jiné v roce 1866 padlo přes 7000 mužů při jedné z prusko-rakouských bitev, vyrazíme na sever po červené stezce do Ratibořic, kde kromě zavřeného původně barokního zámku (otevírají až v dubnu) uvidíme i chaloupky a statky z doby Barunky Panklové. Naše další šlépěje budou sledovat lučinaté údolí Úpy, kde se milá Barunka s Babičkou proháněly, no jako s větrem o závod. Tato oblast je národní přírodní památkou a překvapivě se jmenuje BABIČČINO ÚDOLÍ. Na trase potkáme zbytky gotického hradu Rýzmburk, neobydleného již od konce 16. století, pokusíme se najít zbytky hradu Červená Hora, jehož zkázu roku 1427 mají na svědomí oddíly sirotků. No a když nám zbude trocha času a chuti, prozkoumáme i třetí zříceninu, hrad Vízmburk. Hrad založený již před 1279 byl v roce 1447 zakoupen slezskými klíšťaty a městy, aby byl následně majiteli spálen… smutné…

Cílem naší výpravy bude pak městečko s hornickou tradicí, které je připomínáno již v pol. 14. století, a tím je Rtyně v Podkrkonoší. Tam se slavnostně rozloučíme a naložíme se na vlaky, které nás odvezou domů …. Nebo na volejbal do Letohradu (viz níže).

Pokud zde hledáte jakékoli bližší informace stran organizačního zajištění, hledáte je na tomto listu marně. Tyto informace poskytuje CK Toulavý medvěd, jejíž oznámení přikládáme na zde.

Na závěr naše obligátní: tato akce je OPEN, FREE A HAPPY, proto prosíme všechny účastníky, aby si s sebou přibalili dobrou náladu a vytáhli též své dvounohé, či čtyřnohé blízké.

Těšíme se na brzkou shledanou v pozdně březnové České Skalici,

 

za OV Michal Malátek

 

 

PS: I letos se předpokládá, že někteří jedinci budou mít přebytek fyzické energie, a proto je plánována večerní návštěva tělocvičny v Letohradu, kde si pěkně zaplácáme volejbal. Bližší informace včas zveřejníme. Ale zřejmě to opět necháme na Haníkovi (no když má takové pěkné volejbalové jméno), ale pšššt!!! ještě o tom neví. ;-)

 

PPS: I na neděli je plánován program, pravděpodobně se bude jednat o hromadné vaření a hromadnou žranici (program se upřesní později). Jak vloni, tak i tuto předvelikonoční neděli je tu možnost státi se CVOKEM.