VelikonocéééVážený návštěvníku,
právě se Vám povedlo dostat se na pěkně ulítlou internetovou stránku, která poskytuje informace o velikonočním výletu 2004. Bohužel Vám musím oznámit, že veškeré informace zde obsažené jsou již zastaralé neboť výlet již ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL :-)


Novinky

Všem zúčasnivším se ovážlivcům děkuji, že svou hojnou účastí vytrvalostí a dobrou náladou přispěli ke zdaru akce. Letošní akci přežilo pětadvacet dvounohých, pět čtyřnohých a jeden slepý, dosud nenarozený (nejmladší) člen. I přes to, že se na výletu neukázal žádný zástupce CK Toulavý medvěd, oceňuje OV organizaci výletu. Proto bude OV nakloněno tomu, aby i příští rok byl připravován stejnou kanceláří.

FOTKY JSOU už v digitální podobě (je to bída, ale co byste taky ode mě mohli čekat). Zde si je můžete prohlédnout. Objednávky papírových fotek můžete provést např. e-mailem, pokud budete mít zájem jen o digitální fotky dejte mi vědět hodím je na ftp server (to co je na webu není v nejvyšší kvalitě) a pošlu vám příslušné pokyny. Samozřejmě dám kolovat i CD, ale může to chvilku trvat, než se k vám dostane. Pokud máte vlastní digitální fotky, můžete mi je také dodat, jaá je tady vystavím... aby bylo z čeho vybírat.

Oficiální dopis Organizačního Výboru (OV)

V Dlouhoňovicích, 15. dne ve třetím měsíci, léta páně MMIV

 

Vážené a milé, vážení a milí,


je až neuvěřitelné s jakou dřevěnou pravidelností se matka Příroda stará o naše zdraví a krásu, muži ještě ani nepostřehli, že jejich drahé polovičky mají být o rok starší a už je tu opět čas, kdy jim bude po zásluze nadělena řádná omlazovací výslužka. Je mi velice trapné se každoročně opakovat, ale jak už jsem řekl matka Příroda si to žádá.

A proto..

Organizační výbor (OV) mne opět vylosoval (jsem to ale šťastlivec), abych i v tomto roce měl tu čest a milou povinnost Vám všem jeho jménem oznámit, že i letos se bude konat akce zvaná Velikonoční výlet (číslo ročníku se už radši ani neodvažuji zjistit) tentokrát pod záštitou letopočtu MMIV (labuť, velikonoční vajíčko, kraslice a otočená stolička).

Jelikož má OV letos práce až nad hlavu a riskoval by hladký(?!?) průběh akce, využil letos nabídnutou pomocnou tlapku cestovní kanceláře Toulavý medvěd, která, dělajíc čest svému jménu, v posledních několika letech získala zkušenosti nejen na poli cestovního ruchu, ale také na poli, v lese a i ve městě. OV jakožto patron výletu předává zodpovědnost za průběh akce do rukou cestovní kanceláře a myje si nad akcí všechny svoje tlapky.

 

Zainteresování komerční firmy do této akce přináší několik pozitivních dopadů:

1) pozvánka, kterou právě čtete je s českou diakritikou J

2) OV nemá žádnou zodpovědnost za případné odchýlení od časového harmonogramu JJ

3) OV neručí ani za odchýlení od vytyčeného směru JJJ

4) OV se naprosto distancuje od jakýchkoli informací o příjezdech a odjezdech vlaků a jiných dopravních prostředků na klíčová místaJJJJ

5) výlet bude profesionálně organizován (dle vyjádření zástupců cestovní kanceláře) K

6) na požádání bude zajištěno cestovní zdravotní připojištění, které bude platné po dobu výletu pro: celou Evropu (mimo ČR), Kypr, Turecko a Izrael.

7) Nebude to zadarmo..., ale po lítém boji s medvědem jsme vybojovali velikonoční slevu. J


Z bodů 2) až 4) vyplývá následující!!! Veškeré stížnosti prosím adresujte Toulavému medvědovi!!! JJJJJJJJ


Nyní k samotnému výletu:

I letos se snažíme dodržet poklidnou atmosféru posledních ročníků a divočejší akce si necháváme v zásobě na jiná období. Navíc se v tomto ročníku tak trochu vracíme do minulosti, protože někteří pamětníci předloňského výletu byli neodby(i)tní a za každou cenu chtěli dokončit to, co se tenkrát nepovedlo, proto jim tímto výletem určitě vyhovíme.

Naše šlépěje se setkají na vlakovém nádraží města s historickými kořeny prorostlými až do poloviny 13. století. Příjezdová nádražní tabule města s velice pohnutou a doslova rozpolcenou historií, jehož schizofrenii vyléčila až solventnost Pernštejnů v polovině 16. stol., hlásá do dálek jméno CHOCEŇ, zatímco se centrum zapletené do meandru Tiché Orlice nechává omývat jejími línými vlnkami. My, abychom se nenechali unést touto melancholickou náladou, zamíříme proti proudu do místa, kde se řečiště ostře zařezává do horizontu opukových skal tvoříce tak přírodní předěl mezi Českotřebovskou vrchovinou a Orlickou tabulí. Toto místo, nazývané též Přírodní park Orlice, nás bude provázeti po celou dobu výpravy nabízejíc své scenérie k potěše oka i našich cvičených chodidel. Abychom osvěžili nejen svá těla, ale též povznesli ducha, zavzpomínáme na našeho velkého učitele (doufáme, že budou pedagogové spokojeni) Jana Ámose Komenského a jeho ochránce Karla staršího ze Žerotína. A kde jinde bychom měli zavzpomínat, než v našem předloni nedosaženém cíli, místě dokončení Labyrintu světa a ráje srdce, v BRANDÝSE NAD ORLICÍ. V následujících kilometrech necháme své nohy vyniknout na krásném vrásčitém terénu, bychom se zčistajasna zjevili na nejvyšší terénní nerovnosti okolí s poetickým názvem HÚRKA (546 m. n m.). Odmyslíme-li pár vlnek, poveze se to s námi od toho okamžiku z kopce, neboť bude před námi pouze jediný milník, a to ten závěrečný, pokud ho nemineme, budeme si moci poblahopřát k úspěšnému dobytí vlakového nádraží v ÚSTÍ NAD ORLICÍ, kde se oficiálně akce ukončí.


Pokud zde hledáte jakékoli bližší informace stran organizačního zajištění, hledáte je na tomto listu marně. Tyto informace poskytuje cestovní kanceláře Toulavý medvěd, jejíž oznámení je na této stránce.


Na závěr chceme výslovně vyjádřit podporu všem pozvaným, aby si přivedli své dvounohé i čtyřnohé blízké. Jak již bylo předběžně oznamováno, tato akce je OPEN, FREE A HAPPY, k tomu nám buď nápomocno Sluníčko s tichou podporou Svatého Petra.


Těšíme se na brzkou shledanou v dubnové Chocni,

za OV Michal MalátekPS: Pro zdatné jedince bude připravena odměna ve formě volejbalového osvěžení, které se bude odehrávat v hale letohradské ZŠ cca od 18:00. (všechny podrobnosti bude mít v malíku Hanka Vávrová). Jelikož je jistá pravděpodobnost, že výlet skončí natolik včas, aby se volejbal opravdu uskutečnil, apeluji na potenciální zdatné jedince, aby si zajistili potřebné vybavení (obuv do tělocvičny) - předpokládá se, že se pojede z výletu přímo do Letohradu, kde se nakoupí večeře (buď v konzumu nebo v nějaké restauraci), a pak se přemístíme do tělocvičny. Zatímco jedni budou cestovat vlakem do Letohradu, pár vyvolených bude zavezeno autem do svých domovů, kde vyzvednou sportovní věci i pro ostatní. A zatímco jedni už budou v Letohradu večeřet, oněch pár vyvolených bude nasedat do svých aut, aby bylo možno všechny účastníky po skončení akce rozvézt do příbytků.


PPS: Pro velmi zdatné jedince se připravuje půldenní cyklistická soutěž s expresním raním vstáváním „Za Cvokem na Zemskou bránu“ v neděli 11.4. 2004 (veškeré informace určitě rád zodpoví Venda Šípek). Vítěz bude honorován titulem „Cvok“. Ještě prozradím, že cílem pachtění velmi zdatných jedinců bude tato čumenda.

I zde jsou nové informace.
Cyklisté by se měli srazit v Žamberku nejlépe kolem osmé hodiny ráno A vyrazí směrem na Bartošovice. I méně zdatní jedinci budou mít možnost zahlédnout CVOKa, budou odvezeni auty do Bartošovic, kde se setkají s cykloskupinou. Společně pak poobědvají v...v.. Klášterci?!?!. Nedělní program se upřesí v sobotu na výletu. Počítejte s tím, že se možná budou překračovat hranice s Polskem - VŠICHNI účastníci si vemte cestovní pas!!.


Last update: 27th APRIL, 2004 - Webmaster