Zatímco většina přespolních se nahlásila s předstihem, místní zatím mlčí. Prosím tedy případné účastníky (převážně se jedná o ty ze Žamberka, Lukavice, Ústí.. no prostě z okolí), aby se nám nahlásili na email. Zajímá nás jestli se chtějí účastnit pěší nebo cyklo akce. Jestli mohou/jsou ochotni vzít auto. Pokud ano, kolik mají volných míst v atutě. Také nás zajímá, kdo dorazí v neděli odpoledne do tělocvičny. Prosíme nahlásit vše co nejdříve, alespoň do pátečního rána email: CK@toulavy.... (vloženo 31.3. 2010)


Jak se dalo předpokládat, militantní odštěpenecká organizace o sobě dala vědět ústy její mluvčí Zity. Z hlediska zachování objektivity přikládáme citujeme celé prohlášení v neupravené podobě zde

Bajk tě volá!!!

Odštěpenecká militantní větev BBTE - Best Bajk Team Ever vás zve na bajk proti pěšochodcům!!! Chceš se i ty stát našim členem? Neváhej a kontaktuj našeho BBL - Best Bajk Leadera Bafoonka. Akce je samozřejmě dne 3. dubna 2010.

Trasa bajku bude uzpůsobena (narozdíl od PCH, kteří ohledy neberou) počtu a skupenství účastníků. Good bajk a sranda zaručena. Loňští účastníci potvrdí, i na krosu se dá sjet leccos.

Takže neváhejte a hlašte se do 21.3. 2010.

Přeposílejte dál!!!

Bajku zdar!!!

Konec citace.


Informace o organizaci výletu zde.


V Montrealu, celý tento týden a ještě chvilku zítra ráno, roku MMX

Vážené a milé, vážení a milí!!!

Přestože si vesele popelařím za velkou louží, velice pozorně sleduji dění v naší (doufám, že stále ještě krásné) vlasti. V mysli mi uvízlo mnoho zajímavých okamžiků z posledních měsíců. Jelikož ale jejich značná část mi způsobuje žaludeční nevolnosti, a navíc ten hlavní nášup nás teprve čeká v následujících měsících, nechávám politiku stranou pouze s tímto doporučením: Kupte si urychleně bryndák až bude šplouchat předvolební guláš, včelařskou kuklu, až budete mít med rozmazaný kolem huby a špunty do uší a slepecké brýle (nebo neprůstřelnou vestu) v případě, že narazíte na nějaký sexy-, modrý-, zelený-, TOP-, nebo jiný mozek. Jo a ještě dávidlo nebo projímadlo by se mohlo hodit.

Mnohem větší pozornost si zaslouží momenty, které nám udělaly radost. Ano, mám na mysli především výsledky našich sportovců na olympiádě, které mě osobně velice potěšily. O fenoménu Martiny Sáblíkové není třeba se ani zmiňovat. Já bych chtěl vyzdvihnout především mužský štafetový závod v běhu na lyžích, který byl opravdu napínavý až do úplného konce. Pro některé i po něm… Na počest všem olympijským úspěchům (i těm nemedailovým) jsme měli původně v transparentu olympijskou medaili, která ale nakonec musela přenechat místo jiné velmi významné události.

Ano! Správně! Liberečtí Pišta s Boženou udělali celému organizačnímu výboru takovou radost, že medaile v transparentu byla nakonec nahrazena těhotným vajíčkem. O to více nás těší, že i někteří naši zákazníci se nechali touto radostnou událostí inspirovat.

Ještě mi dovolte pár slov ke zkvalitňování služeb CK Toulavý medvěd.

V letošním roce chce náš organizační výbor (OV) využít zkušeností z minulého ročníku, kdy jsme velmi úspěšně aplikovali metodu tak zvaného zastřeného cíle, kdy cíl trasy je sice znám, ale trasa samotná je zákazníkům CK předkládána pouze náznakem a nebo ještě lépe, vůbec. Tato metoda cestování má své nepopiratelné výhody. Například je možné plánovat takové trasy, o kterých by se Vám, naši milí zákazníci, ani nezdálo. Neznalost trasy pak při samotném pochodu naplňuje zákazníka bodrou bezstarostností, která mu napomáhá při postupu vpřed, šetří psychické síly, podporuje kolektivní optimismus a hlavně zabraňuje vzpouře vůči organizátorům/plánovačům/průvodcům.

OV úspěšně použil techniku zastřeného cíle v minulosti již mnohokrát. V loňském roce jsme ovšem hranice organizované turistiky posunuli o kousek výše, když jsme tuto techniku použili na samotné průvodce (interně jsme to nazvali zastřený vůdce).

Průvodce skupiny, který zná cíl, ale nezná trasu podrobně, nebo ještě lépe, nezná ji vůbec, je usměvavější, bezstarostnější a odhodlaněji vede celou skupinu. Zákazník, když vidí dobře naladěného vůdce je poté ještě bezstarostnější a veselejší. Významnou výhodou je i fakt, že zastřený vůdce je velmi odolný vůči naléhání ze strany zákazníků, kteří se dožadují podrobných informací o trase, což někdy může vést i ke vzniku paniky ve stádu, nebo dokonce i ke vzpouře a k metodě zvané zastřelený vůdce). Vědecký průzkum také prokázal, že v případě, že se průvodci povede dostat skupinu až do cíle, tak má 5 krát až 7,3 krát větší radost, než kdyby měl trasu podrobně připravenou a 2,5 krát až 4 krát větší radost než zákazník samotný. Zákazník, který se dostane až do cíle pod vedením zastřeného průvodce projevuje jen nepatrně zvýšenu radost oproti klasickému vedení (autor vědeckého průzkumu nechce být jmenován, ale OV zná jeho jméno).

Jelikož CK v posledních letech prokázala, že disponuje naprosto důvěryhodnými organizátory a vůdci s profesionálním přístupem, kteří roli zastřeného vůdce bravurně zvládají, chceme ve vývoji plánování výletů pokročit ještě dále až na úroveň skrytý vůdce (je znám cíl trasy, průvodce je členem skupiny, ale nikdo neví, kdo tím průvodcem je) nebo slepý vůdce (vedoucí je pravděpodobně přítomen ve skupině, ale cíl trasy je nejasný). K tomu budeme muset ovšem nejdříve provést několik cvičných výletů menšího významu. Na velikonočním výletu si to samozřejmě ještě nedovolíme. J

Další novinkou v našich službách je aktivní práce s dětmi v prenatálním období. Jak již bylo zmíněno, v logu letošního ročníku je těhotné vajíčko. Není to jenom hold vzdaný Pištovi a Boženě. Chceme tím i naznačit, jak moc si vážíme, že letošního ročníku se zúčastní i malý méně nápadný zákazník, který cestuje poslepu, nechodí a dokonce ani nemluví. Z toho důvodu zavádíme novou službu, která je zaměřena na tuto cílovou skupinu. Pod programem Maminko, budeš spát jak miminko chceme zvyšovat kondici a fyzický rozvoj zákazníků v prenatálním období. V letošním roce proto budou moci všechny těhotné účastnice využít ZDARMA relaxačního programu, který se bude konat den po velikonočním výletu. Doufáme, že naše služby přesvědčí i další slečny a paní k tomu, aby urychleně jednaly a stihly se tak zapojit do tohoto nového programu.

 

VELIKONOCÉÉÉ 2010

Start velikonočního výletu bude na parkovišti na Šerlichu, nedaleko od Masarykovy chaty v Orlickách horách (Bod Áá) v deset hodin dopoledne v sobotu 3. dubna. Na tomto místě Vám naši průvodci rádi sdělí základní informace o výletu a celá skupinka se vydá přes hranice do Polska k bodu .

Bodem není nic menšího, než největší lyžařské středisko kladské kotliny zvané Zieleniec (kdysi Grünawald). Zieleniec je velmi vhodný k provozování zimních sportů. Díky mikroklimatu blízkému alpskému podnebí se tu sníh drží dlouho do jara J. Právě proto se v blízkosti obce nachází na dvaadvacet lyžařských vleků.

Dalším postupným bodem výletu bude , náš hlavní cíl Torfowisko (rašeliniště) pod Zieleńcem. Tato pozoruhodná přírodní chráněná rezervace o rozloze zhruba 120 hektarů leží na rozvodí Baltického a Severního moře. Stáří rašeliniště se odhaduje zhruba na 7600 let. Hloubka rašelinné slatiny se pohybuje mezi 3,5 a 8,5 metry. Floru, kterou můžeme ve zdejších končinách obdivovat, tvoří především 38 různých druhů mechů, 100 druhů vyšších rostlin, 50 druhů květin a nejméně 173 různých druhů řas.

V případě, že byste si rádi přečetli více o rašeliništi, podívejte se sem.

Z bodu poté zamíříme do bodu , který je shodný s bodem Áá. Neboli, vrátíme se k Masarykově chatě, kde osušíme naše promáčené bačkůrky, náležitě se občerstvíme, a také oficiálně velikonoční výlet ukončíme.

Konkrétní organizační poznámky k příjezdu na Šerlich a odjezdu najdete v samostatném letáku.

Na závěr bychom již tradičně chtěli připomenout, že výlet není jen pro zvané, ale že je to akce OTEVŘENÁ. Prosíme všechny účastníky, aby si s sebou přibalili dobrou náladu a vytáhli též své dvounohé, či čtyřnohé blízké možná by si mohli přibalit I jedny suché bačkůrky sebou.

Těšíme se na hojnou účast na v bodě Áá,

Váš ( Hanka, Michal)

 

PS: Odštěpenecká část OV organizuje odštěpenecký velikonoční cyklovýlet. Naši špehové se snaží infiltrovat do této skupiny. Zatím jediná informace je, že odštěpenci používají . Až budeme znát další podrobnosti, zveřejníme je na webu.

PPS:Sobotní večeře bude buď na Masarykově chatě, nebo se přesuneme do Žbk do Imrvére, nebo kamkoli jinam.

PPPS: Nedílnou součástí velikonočního výletu je nedělní relaxace. V neděli 4.4. od 14. do 18. hodiny máme pronajatou tělocvičnu v Záchlumí, kde bude možné „hrát a žrát“. Doporučujeme proto přivézt si sportovní oblečení a sálovou obuv.

P…S: Pro těhotné maminky pak máme již zmiňovaný relaxační program Maminko, budeš spát jak miminko. Jedná se o celodenní relaxační procházku do 20km v mírně náročném terénu. Tato procházka má za úkol především posílit fyzickou zdatnost účastnice, a tím i jejího dítěte. Každá z účastnic si bude moci vybrat hned z několika různých tras. Jelikož tuto službu teprve zavádíme do naší nabídky, je letos tato služba poskytována ZCELA ZDARMA.

P…S: Prosíme Vás pročtěte si organizační poznámky a dejte vědět jak vidíte svojí sobotní a nedělní účast. A také jak (ne)jste mobilní. Pokusíme se vyřešit dopravu všech účastníku Šerlich tak, abychom nebyli závislí na autobusech.  Děkujeme!!!

P…S: Aničko, trasa vhodná pro kočárek je Bé – Cé – Bé. Probereme to později ano.